Izolace spodních staveb

Hydroizolace je druh stavební izolace zabraňující nežádoucímu průniku vody. Tvoří ji souvislá, neprodyšná vrstva tvořená různými voděodolnými materiály. Je běžně používaná ve stavebnictví vedle tepelné a zvukové izolace.

Používá se v místech, kde by průnik vody působil poškozování konstrukcí a vlhkost uvnitř stavby, např.:

  • oddělení podzemní části stavby od okolního terénu – doplňuje se odvodňovací kanalizací
  • vodorovné oddělení nedostatečně izolované podzemní a nadzemní části (starší) stavby
  • izolace vodorovných střech, teras a balkonů
  • izolace vnitřních prostor vystavených působení vody, zejména koupelen

 

Hydroizolace se také používá k zabránění nežádoucímu úniku vody z nádrží, např. bazénů, septiků, průmyslových nádrží apod.