Záruka - Pojistné krytí

Firma S-IZOL má sjednané pojistné krytí do výše 5.000.000 Kč pro případ odpovědnosti za škodu způsobenou nebo vzniklou jiné osobě, v přímé souvislosti s činností naší firmy (zatečení, zahoření aj.) v průběhu realizace díla.